Αικατερίνη από την Ηλεία

Mαθήτρια της ΣΤ΄ Δημοτικού

Βασιλική από τις Σέρρες

Mαθήτρια της ΣΤ΄ Δημοτικού

Ελένη από τη Θεσσαλονίκη

Mαθήτρια της Γ΄ Δημοτικού

Ελένη από τη Θεσσαλονίκη

Mαθήτρια της Δ΄ Δημοτικού

Παυλίνα από την Αττική

Mαθήτρια της Α΄ Δημοτικού

Σαράντης από τα Δωδεκάνησα

Mαθητής της Δ΄ Δημοτικού