Ντίνα Ντζιώρα

Επικοινωνία, Social Media

Η Ντίνα Ντζιώρα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με συγκεκριμένη κατεύθυνση σε θέματα κοινωνικής και αστικής ανάπτυξης. Το 2004 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στη Μεγάλη Βρετανία στην Ανάπτυξη, Διοίκηση και Σχεδιασμό Έργου (MSc Development, Administration and Planning). Τα τελευταία 11 χρόνια έχει εργαστεί στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργου, τη συμμετοχή της κοινότητας, την ανάπτυξη του κοινού, τη δημιουργία και ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων καθώς και την παραγωγή, διοίκηση, σχεδιασμό και προγραμματισμό εκδηλώσεων σε κενούς χώρους και γειτονιές. Από αυτά, για 4 χρόνια εργάστηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση της πόλης Μπρίστολ, Μεγάλη Βρετανία ως υπεύθυνη προγράμματος ανάπλασης κενών αστικών κτιρίων και καταστημάτων και συνεργασίας κοινοτήτων καθώς. Επίσης τα τελευταία 6 χρόνια εργάστηκε ως υπεύθυνη διαχείρισης έργου και μετέπειτα διευθύντρια της εταιρείας Αrtspace Lifespace με κατ’εξοχήν αντικείμενο τη δημιουργική χρήση κενών κτιρίων και δημιουργία κοινοτήτων και ευκαιριών μέσω πολιτισμού και συνεργασίας φορέων (δημοσίου – ιδιωτικού) σε υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης. Οι εργασίες της εταιρείας μας έδωσαν έμφαση στην αστική ανάπτυξη καθώς και στην ενδυνάμωση σχέσεων ομάδων πολιτών μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Το τελευταίο έργο μάλιστα ήταν ένας χώρος ανοιχτός για την κοινότητα (The Vestibules community gallery) σε χώρο του Δημαρχείου του Μπρίστολ, σε συνεργασία με το Δήμαρχο Marvin Rees με τον οποίο η Ντίνα πέτυχε μία άριστη συνεργασία και την ομάδα Πολιτισμού και Ανάπτυξης, που συνεχίζει ακόμη και σήμερα δυναμικά τις συμμετοχικές δημιουργικές εκδηλώσεις. Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με το Βρετανικό Συμβούλιο (Υπεύθυνη Παραγωγής της Ακαδημίας Μουσείων), καθώς και στον Δήμο Αθηναίων (συνΑθηνά) με ειδικότητα τη Διαχείριση Τόπου Placemaking, καθώς και στις ομάδες εργασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού και υλοποίησης της μελέτης 100 Resilient Cities: Athens city resilience through culture με τον σύμβουλο Robert Palmer. Είναι Υπεύθυνη Δικτύων για την Αthens Comics Library, και παράλληλα στηρίζει ομάδες στην πόλη σε θέματα δημιουργίας και ανάπτυξης κοινότητας και επικοινωνίας σε προγράμματα πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών.